मराठी दोलामुद्रिते (१८६७ सालापूर्वी प्रसिद्ध झालेले ग्रंथ)

Title Author Pubsliher Pages Year दाखल अंक संग्रहालय शाखा
खगोलशास्त्र ब्रायन, मार्गरेट लंडन 311 1797 67004 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
इलस्ट्रेशन्स ऑफ द ग्रॅमॅटिकल पार्टस् ऑफ द गुजराथी, महरट्ट अँड इंग्लिश लॅग्वेजीस् डुमंड,रॉबर्ट कुरियर प्रेस, मुंबई 314 1808 61059 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
डिक्शनरी ऑफ मराठा लॅंग्वेज कॅरे,विल्यम सेरामपोर 659 1810 10151 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
सिंहासनबत्तिशी शर्मा वैजनाथ श्रीरामपूर 183 1814 10152 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
राजपुत्र आणि विष्णुशर्मा (पंचोपाख्यान) --- --- 144 1822 13329 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
विदुरनीती विदुर कुरियर छापखाना, मुंबई 500 1823 10153 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
सिंहासनबत्तिशी शर्मा वैजनाथ कुरियर छापखाना, मुंबई 110 1824 21029 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
अ डिक्शनरी ऑफ मराठा लँग्वेज केनेडी, व्हॅन्स कुरियर प्रेस, मुंबई 97 1824 10154 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
अ डिक्शनरी ऑफ मराठा लँग्वेज केनेडी, व्हॅन्स कुरियर प्रेस, मुंबई 128 1824 10155 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
अ डिक्शनरी ऑफ मराठा लँग्वेज केनेडी, व्हॅन्स कुरियर प्रेस, मुंबई 97 1824 75354 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
ग्रंथांची भाषांतरे किंवा नवीन ग्रंथ करणारास बक्षिसाविषयीचे प्रसिद्धीपत्र जार्विस, जार्ज हैदशाळा शाळा पुस्तक मंडळी, मुंबई 54 1825 10157 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
पूर्णांक गणित हटन, चार्लस् मुंबई 125 1826 10156 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई