मराठी दोलामुद्रिते (१८६७ सालापूर्वी प्रसिद्ध झालेले ग्रंथ)

Title Author Pubsliher Pages Year दाखल अंक संग्रहालय शाखा
मिरज आल्बम --- श्रीरामविजय छापखाना, बडोदे 125 1869 29034 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
मिरज आल्बम --- श्रीरामविजय छापखाना, बडोदे 125 1869 61112 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
सिंहासनी बत्तीश --- --- 123 1860 58571 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
राजपुत्र आणि विष्णुशर्मा (पंचोपाख्यान) --- --- 144 1822 13329 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
नानाशास्त्रीकृत सरललेखा गणिताची बाळा, मंगेश --- 32 1864 4631 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
बीजगणित जार्विस जॉर्ज भाषा ज्ञानबोधक छापखाना, मुंबई 276 1864 29059 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
सिंहासनबत्तिशी --- --- 128 1885 29060 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
बालकांस हितोपदेश --- --- 105 1863 70375 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
तुतीनामा बाळकृष्ण गोपाळजी भाषा ज्ञानबोधक छापखाना, मुंबई 164 1864 42989 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
लागरतंम --- -- 40 1863 4984 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
लागरतंम --- --- 40 1863 11609 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
गणित संग्रह --- --- 40 1862 4601 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
भूमिती --- -- 196 1862 29057 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
सत्यदीपिका क्रीस्टन व्हन्यॅक्युलर एज्यु. सो. मुंबई प्रका. ओरिएन्टल प्रेस, मुंबई 128 2009 25433 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
सत्यदीपिका क्रीस्टन व्हन्यॅक्युलर एज्यु. सो. मुंबई प्रका. ओरिएन्टल प्रेस, मुंबई 192 2009 25432 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई