संपर्क

पत्ता -
मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय
172, मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय

मार्ग,
नायगांव,
मुंबई 400 014

संपर्क क्रमांक -
मध्यवर्ती

कार्यालय :
022-24134211
022-24121901


अत्यावश्यक अन्य संपर्क क्रमांक

संदर्भ विभाग

022-24185960
मराठी/इतिहास संशोधन मंडळ 022-24180056
नायगाव शाखा

022-24152131
ठाकुरद्वार शाखा 22010569
बोरिवली प. शाखा 28904334
गोरेगांव

प. शाखा 28738532
श्रीकृष्णनगर शाखा 28974358
काळाचौकी विभाग

24705077
मुलुंड विभाग 25929248
गोरेगांव पूर्व विभाग 22928851