ग्रंथांची भाषांतरे किंवा नवीन ग्रंथ करणारास बक्षिसाविषयीचे प्रसिद्धीपत्र

लेखक/लेखिका: 
जार्विस, जार्ज
मुद्रक / प्रकाशकाचे नाव,स्थळ: 
हैदशाळा शाळा पुस्तक मंडळी, मुंबई
संग्रहालय शाखा: 
संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
दाखल अंक: 
10157
पृष्ठे: 
54
प्रकाशन वर्ष: 
1825