अर्ज

आजीव सभासद अर्ज आणि साधारण सभासद अर्ज इथून डाऊनलोड करून घ्या.
 हे अर्ज पी.डी.एफ्. स्वरूपात आहेत. ते वाचण्याकरता adobe acrobat reader चा वापर करावा.

शाखा

शाखा
 
 
1) ठाकुरद्वार शाखा
 25, भाई जीवनजी लेन, ठाकुरद्वार, मुंबई-400 002.
 
2)  दादर विभाग
 अमृत महोत्सव वास्तु, मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय, डॉ. डि’सिल्व्हा रोड, दादर, (प.) मुंबई-400 028.
 
3)  नायगाव शाखा
 मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय, 1ला मजला, 172, मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय मार्ग, दादर, (पूर्व) मुंबई – 14
 
4)  कुर्ला शाखा
 584, स्टेशन रोड, आकाश टॉकीज जवळ, कुर्ला, मुंबई – 400 070.
 
5)  वांद्रे शाखा

संपर्क

पत्ता -
मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय
172, मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय

मार्ग,
नायगांव,
मुंबई 400 014

संपर्क क्रमांक -
मध्यवर्ती

कार्यालय :
022-24134211
022-24121901


अत्यावश्यक अन्य संपर्क क्रमांक